2.B

Vítejte na stránkách třídy 2.B


doporučené odkazy.docx

POMOC PRO RODIČE A ŽÁKY ZŠ DONOVALSKÁ - Distanční výuka

– metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete na webu faq.donovalskazs.cz/

Google učebna


Dobrý den, Vážení rodiče,

právě jsem vložila první úkol do naší učebny. Prosím o vypracování a odevzdání do 13. 10. Úkoly budou vkládány jednou týdně, proto prosím o pravidelnou kontrolu naší učebny.

Kdo ještě není přihlášen, prosím, abyste tak urychleně učinili. Zde jsou přihlašovací údaje. Za jméno a příjmení si dosadíte jméno vašeho dítěte. Vše bez háčků a čárek. Po zadání úvodního hesla budete vyzváni k vytvoření nového hesla pro vaše dítě. Vytvořte takové heslo, aby si ho vaše dítě do budoucna pamatovalo (bude ho používat celou školní docházku – 9 let).

Přihlašovací jméno: xjmeno.prijmeni@student.donovalskazs.cz

Heslo: skola123


Děkuji za spolupráci.

Tereza Marková

Google školení pro rodiče žáků prvních ročníků

Vážení rodiče, vzhledem k situaci a z ní plynoucí nutnosti zajištění kvality, systematičnosti a kontinuity vzdělávání našich žáků si vám dovolujeme nabídnout kurz/školení ve využívání Google aplikací ve výuce. Vzhledem k náročnosti první třídy, která vyžaduje i za běžného režimu školy výrazné zapojení rodičů do domácí přípravy, je nezbytné, aby se pro případ přechodu školy na distanční vzdělávání především rodiče nejmladších žáků seznámili s fungováním této platformy, kterou naše škola pro distanční výuku používá. Distanční výuka je novelou školského zákona povinná a žák má povinnost se jí účastnit. Školení je ale samozřejmě bezplatné a dobrovolné, v případě jeho neabsolvování však škola vychází z toho, že rodič s danými aplikacemi pracovat umí a je tedy schopen synovi/dceři s výukou pomoci.

Školení budou probíhat od 29.9., na každé školení lze přihlásit 15 účastníků a přihlašovat se můžete přes rezervační systém, který naleznete na: https://donovalskazs.bellhop.cz/IS/

Školení bude trvat cca 1,5 hodiny, od 18:00 do 19:30 hodin, v přízemí přístavby školy. Nutné je donést si vlastní zařízení (NTB, tablet…), výjimečně v odůvodněných případech zapůjčíme školní zařízení.

Náplň školení:

  • účet Google - přihlášení, heslo, odhlášení

  • Classroom - přihlášení do učebny, odpovídání, vkládání souborů a odevzdávání úkolů, hodnocení…

  • Meet - přihlášení/připojení se ke konferenci, pravidla