Aktuality

Organizace prvního týdne

Organizace prvního týdne:

4. 9. - 8.00 - 8.45 hodin - poté jdou děti domů nebo do školní družiny

5. 9. - 8.00 - 11.45

6. - 8. 9. - dle rozvrhu 

Informace pro rodičeBakaláři

Od druhé třídy budou známky zapisovány do Bakalářů. Omluvenky a jiná sdělení se zapisují do žákovské knížky. 

Harmonogram školního roku 2023/2024


Organizace školního roku 2023 / 2024

Zahájení období školního vyučování: 04. 09. 2023

I. pololetí: 01. 09. 2023 - 31. 01. 2024

II. pololetí: 01. 02. 2024 - 30. 06. 2024

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024

Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024

Jarní prázdniny: 05. 02. 2024 - 11. 02. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024

Hlavní prázdniny: 29. 06. 2024 - 01. 09. 2024

Den otevřených dveří: 14. 02. 2024 od 16:30 (v rámci akce pro předškoláky)

Ředitelské dny: 29.09.2023 a 09.05. a 10.05.2024

Zápis do 1.ročníku ZŠ: 10.04.2024 a 11.04.2024 od 1500 do 1700 hod.

Náhradní termíny: u zástupkyně ředitele dle telefonické dohody (800

- 1400 hod.)


Termíny pedagogických rad: 30. 08. 2023 01. 11. 2023 24. 01. 2024


16. 04. 2024 12. 06. 2024

Ukončení klasifikace za I. pololetí: 26. 01. 2024

Ukončení klasifikace za II. pololetí: 14. 06. 2024

Třídní schůzky: 04. 09. 2023 pro 1. třídy ( od 1700

hod.)

Pohovorové hodiny: 07.11.2023 16.01.2024 16.04.2024 11.6.2024


(vždy 17 – 19 hod.)

Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit telefonicky/emailem.

Příprava na vyučováníSeznam doporučených pomůcek 2023/24


VV


TV


PENÁL


DO TŘÍDY